Rozwiązania

Odpowiedź na realne problemy i potrzeby

Gmina

Realne oszczędności dla władz gmin

Gmina wie ile i jakie odpady wytwarzają jej mieszkańcy. Może precyzyjnie podejmować działania prewencyjne w celu zwiększenia poziomów recyklingu.

Spółdzielnia / wspólnota

Pełna kontrola odpadów

Władze spółdzielni mogą kontrolować firmy odbierające odpady w celu należytego wykonywania usługi z wysoką satysfakcją dla mieszkańców.

Firma komunalna

Zintegrowany system segregacji odpadów

T-Master pozwala na monitorowanie ilości wyrzucanych odpadów. Firmy wywożące odpady mogą lepiej wykorzystać posiadane zasoby i odbierać tylko pełne pojemniki.

Mieszkańcy

Aktualna informacja o domowych odpadach.

Po raz pierwszy w historii możemy czerpać wiedzę o tym ile i jakie odpady produkuje na co dzień gospodarstwo domowe.

Deweloper

Niezastąpiony element nowej inwestycji.

Jak zaoszczędzić powierzchnię, a tym samym zadbać o porządek i design nierozłącznego elementu każdej zabudowy mieszkalnej lub biurowej?