Gmina

Realne oszczędności dla władz gmin

System Indywidualnej Segregacji Odpadów oferuje szereg udogodnień i informacji, których do tej pory w gospodarce odpadami nie było. Gmina wie ile i jakie odpady wytwarzają jej mieszkańcy. Może precyzyjnie podejmować działania prewencyjne, w celu zwiększenia poziomów recyklingu.

Władze gminy znają dokładną masę odpadów, a zatem potrafi zaplanować realne koszty jakie poniesie w obszarze GO. Przekłada się to na realne oszczędności przechodzące ze zmiany odbioru harmonogramowego na dynamiczny. To wszystko dzięki pomiarowi poziomu zapełnienia pojemników. Gmina dzięki długoterminowym prognozom może efektywniej planować koszty gospodarki odpadami i kreować stawki dla mieszkańców za odbiór odpadów.

  • Szczegółowa informacja o masie i rodzaju odpadów produkowanych na terenie gminy, czyli tzw. mapa śmieci w mieście.
  • Informacja o poziomie segregacji w gminie
  • Rozliczanie firm odpadowych na podstawie wiarygodnych informacji o ilości i rodzaju odpadów odebranych z osiedli
  • Oszczędności nawet do 30% kosztów odbioru odpadów dzięki systemowi dynamicznego harmonogramu na podstawie informacji o zapełnieniu pojemnika
  • Możliwość rozliczania mieszkańców za faktyczną ilość generowanych odpadów oraz jakość segregowania
  • Kontrola wypełniania obowiązku segregacji odpadów przez każde gospodarstwo domowe
  • Budowanie świadomości mieszkańców o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, w celu ich redukcji
Gmina