Mieszkańcy

Aktualna informacja o domowych odpadach

Po raz pierwszy każdy ma możliwość dowiedzieć się ile i jakie odpady produkuje jego gospodarstwo domowe. Możliwość bieżącego podglądu swojego konta daje szansę na sukcesywne redukowanie ilości wytwarzanych śmieci oraz podnoszenie jakości wykonywanej segregacji. Aplikacja T-Master SISO to platforma informacyjna o aktualnej ilości kodów, planowanych działaniach na osiedlu oraz stanowi bazę ekoinformacji tj. poprawna klasyfikacja odpadów.

  • Indywidualne konta w systemie z aktualną informacją o ilości produkowanych odpadów.
  • Dostęp do informacji o poziomie segregowania odpadów.
  • Porównanie swoich wyników ze średnim wynikiem bloku / osiedla / dzielnicy / gminy.
  • Aktualna informacja o statusie wykorzystania kodów kreskowych.
Gmina