Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa

Pełna kontrola odpadów

Hermetyczny system pokazujący 1:1, które gospodarstwa domowe wywiązują się z obowiązku segregowania odpadów. System pozwala na uniknięcie kary w ramach zbiorowej odpowiedzialności. Władze spółdzielni mogą kontrolować firmy odbierające odpady w celu należytego wykonywania usługi z wysoką satysfakcją dla mieszkańców. System likwiduje podrzucanie odpadów spoza osiedla i pozostawianie wielkogabarytów z wewnątrz, a tym samym pozwala uniknąć kosztów związanych z ich odbiorem.

  • Informacja online o wywiązywaniu się mieszkańców z obowiązku segregowania odpadów
  • Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem urządzeń dzięki informacji o statusie urządzeń i alarmom systemowym
  • Kontrola odbiorów odpadów przez firmy odpadowe
  • Komunikacja z mieszkańcami za pomocą ‚tablicy ogłoszeń’
  • Poprawienie estetyki i higieny na osiedlu
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu dzięki monitoringowi wizyjnemu
  • Zlikwidowanie podrzucania odpadów wielkogabarytowych lub z innych osiedli
Gmina