Ciechanów laureatem konkursu Innowacyjny samorząd!

27 luty 2020

Ciechanów laureatem konkursu Innowacyjny samorząd!

Za wprowadzenie naszego „T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami” miasto zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii gmina miejska!

W organizowanym przez Polską Agencję Prasową, pod patronatem trzech ministerstw: Rozwoju, Cyfryzacji, Funduszy i Polityki Regionalnej wzięły udział 304 jednostki samorządu terytorialnego.

Pilotażowy projekt został wprowadzony na osiedlu nr 5 “Płońska” w Ciechanowie. T-Master to pierwsze na świecie rozwiązanie umożliwiające selektywne przypisywanie ilości i jakości odpadów dla każdego użytkownika systemu. Urządzenia ważą i rejestrują dane w centralnym systemie. Ideą projektu było na nowo zorganizowanie efektywnej i wysoce jakościowej zbiórki odpadów selektywnych już u źródła ich powstania, czyli w gospodarstwie domowym. W efekcie, nasz system znacznie zwiększył poziom segregacji odpadów wśród mieszkańców osiedla.

Miasto planuje w 2020 roku aplikować o środki zewnętrzne, tak aby projekt zastosować na kolejnych osiedlach wielorodzinnych w mieście.

“Innowacyjny samorząd” ma za zadanie promować kreatywność wśród samorządów terytorialnych. Głównymi kryteriami oceny w konkursie były: nowatorstwo i rezultaty wprowadzonych rozwiązań.

fot UM Ciechanów statuetka.jpg fot. Urząd Miasta Ciechanów