Do zobaczenia podczas WUF 11

23 czerwiec 2022

Zapraszamy do Katowic na Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum), które odbędzie się już 26-30 czerwca.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat na temat rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. To najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

Hasło tegorocznego WUF 11 „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” idealnie komponuje się z często powtarzanym przez nas „Wspólnie Tworzymy Lepszy Klimat” Nasz zespół wraz z ELMO czekają na Was na stoisku nr 69.

Więcej: https://wuf11.katowice.eu/

SIGNUP_Twitter_1600x900px.jpg

Projekt UWE

T-Master S.A. uczestniczy w projekcie „UWE - USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe", dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18. Wartość projektu 6 900 599,29 zł. Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem Projektu jest promocja eksportu przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach międzynarodowych.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg