Dofinansowanie na nowe technologie w gospodarce odpadami

08 lipiec 2021

Odpowiednie zarządzanie gospodarką odpadami, to jeden z celów strategicznych gmin na najbliższe lata. Jego realizacji sprzyjają programy wspierające nowe inwestycje. Dofinansowanie jakie oferują pozwala już nie tylko planować, ale i zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Inwestycje w gospodarkę odpadami nabierają tempa, programy aktywizujące działalność samorządów wyraźnie im sprzyjają. Jest ich coraz więcej i warto z nich korzystać.

Od 2 lipca do końca miesiąca trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach refundacji środków poniesionych na inwestycje z priorytetowego obszaru gospodarki odpadami samorządy otrzymają do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania (wymagane miniumum 5% udziału własnego).

0007.jpg

Więcej: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład https://www.bgk.pl/polski-lad#c20424

Dodatkowe wsparcie finansowe w postaci do 50 % kosztów kwalifikowanych uzyskać można również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja na rozwój systemów selektywnego zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych, które stanowią klucz do zwiększenia, w krótkim czasie, masy selektywnych odpadów potrzebnych do osiągniecia przyszłych wysokich poziomów recyklingu jest ciągła. A co najważniejsze, udział w programie NFOŚiGW nie wiąże się z pozbawieniem możliwości otrzymania środków z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2021-2027.

Więcej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/

Według zapowiedzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej budżety dla marszałków z RPO będą uruchamiane jeszcze w tym roku. Służby marszałkowskie intensywnie pracują nad budową i zasadą programów dofinansowujących. Środki będzie można przeznaczyć na rozwój selektywnych systemów zbierania odpadów, systemy informatyczne, a także na budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PROGRAMY REGIONALNE.PNG

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/

SISO JAKO NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wymienione wyżej programy wspomagają gminy w realizacji kluczowych projektów. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, którego przykładem jest System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) - Inteligentne pojemniki na odpady z legalizowanym ważeniem, pomiarem zapełnienia, identyfikacją kodami QR, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami, ale także podnosi komfort życia mieszkańców.

Jak? SISO organizuje efektywną i wysokojakościową zbiórkę selektywną odpadów komunalnych na terenie gminy. Jest narzędziem nadzoru i kontroli jakości wykonywanej segregacji w sposób indywidualny, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej. Stworzona baza danych o odpadach umożliwia rozliczanie mieszkańców na podstawie masy i rodzaju z firmą komunalną. Wprowadza informatyzację procesów raportowych.

Kompleksowy SISO.PNG

Zwiększona masa selektywnie zebranych odpadów to klucz do osiągnięcia przyszłych poziomów recyklingu (2025 r. 55%, 2030 r. 60%). W 2021 roku będą one obliczane już według nowego wzoru. Gminom grożą wielomilionowe kary za nie przekazanie odpowiedniej masy odpadów do recyklingu. Mieszkańcy odczują je w postaci braku rozwoju infrastruktury, kultury czy innych obszarów, na które nie wystarczy już pieniędzy z ogólnego budżetu.

Jeśli planują Państwo inwestycje w swoim mieście, a nasze rozwiązanie wydaje się interesujące zachęcamy do kontaktu. Pomożemy określić optymalną wielkość systemu, po to by zarządzać gospodarką odpadami w sprawdzony i skuteczny sposób.

Kontakt: sprzedaz@t-master.pl