Dzień bez Śmiecenia to (też) Święto T-Master

11 maj 2021

Dokładnie dwa lata temu - 11 maja, na osiedlu „Płońska nr 5” w Ciechanowie po raz pierwszy wdrożony został System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Dokładnie 15 lat temu - 11 maja, po raz pierwszy ogłoszony został jako ogólnoświatowy Dzień bez Śmiecenia!

Najpierw odbył się pilotażowy program Systemu Indywidualnej Segregacji T-Master, potem we wrześniu 2020 roku podpisana została pierwsza umowa z miastem na zakup inteligentnych pojemników, a obecnie trwa proces nowelizacji ustawy u.p.c.g. Następstwem nadchodzących zmian prawnych już wkrótce będzie możliwość wdrażania innowacyjnych - a co najważniejsze efektywnych rozwiązań, służących do wspierania segregacji w mieście!

Zespół T-Master wciąż zmienia nasze otoczenie na bardziej przyjazne i bezpieczne. Pracujemy nad tym, aby mieć realny wpływ na transformację społeczeństwa i dążymy do realnych działań ekologicznych, które doprowadzą do spełnienia Dyrektyw EU i realizacji poziomów recyklingu!

#WidzęWięcej

Dziś mijają równo dwa lata od premiery pierwszych inteligentnych pojemników, ale 11 maja to też początek Dnia bez Śmiecenia, inicjatywy, będącej efektem porozumienia młodzieży z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, koordynowanej i organizowanej w Polsce przez Rekopol O.O.O. SA.

Więcej o kampanii: https://dzienbezsmiecenia.pl/

Celem kampanii społecznej, która realizowana jest po raz 15 (!) jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Wartości te są bliskie polityce T-Master. Dlatego w ramach celebracji dzisiejszego święta pod hasłem #WidzęWięcej dzielimy się wnioskami płynącymi z badań nad jakością segregacji, wykonanymi na zlecenie Urzędu Miasta Ciechanów. Przez 30 dni za pomocą mobilnych urządzeń IWO do kontroli jakości segregacji sprawdzono 1535 worków z odpadami należących do mieszkańców osiedla w Ciechanowie.

Segregujmy, bo robimy to dobrze!

Czego się dowiedzieliśmy?

• Wśród frakcji odpadów selektywnie zbieranych ( papier, bio, metale i tworzywa sztuczne, szkło ) prawie 90% ze skontrolowanych worków zawierało właściwie posegregowane surowce. Tylko w niespełna 10 % kontrolach odnotowano nieprawidłowości.

• Ponad 60% masy odpadów selektywnych to frakcja BIO.

• Istotny problem segregacji stanowi także złożoność materiałowa opakowań przez co niejednoznaczna ich kwalifikacja powoduje, że również wyrzucamy je do odpadów zmieszanych.

Dodatkowo:

• W porównaniu do zeszłego roku poprawa jakości segregacji w odpadach zmieszanych wyniosła ponad 20 %, choć nadal kontrole wykazują ponad 51% niepoprawnych segregacji tej frakcji.

• Według danych T-Master SISO zebranych od kwietnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku prawie 20% mieszkańców osiedla segreguje swoje odpady na stałym poziomie powyżej 70%. To bardzo dobry wynik!

• Średnia ilość odpadów przypadająca na mieszkańca to 210 kg – po dwóch latach funkcjonowania T-Master SISO, po raz kolejny potwierdzamy, że masa generowanych odpadów może być o ponad 100 kg niższa niż wynika to ze statystyk GUS!