Estetyka pojemników na odpady ma znaczenie

04 styczeń 2022

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. jest pierwszym zarządcą nieruchomości w Polsce, który postawił na innowację. Co zadecydowało o wyborze Systemu Indywidualnej Segregacji Opadów T-Master, jak nowa technologia odbierana jest przez mieszkańców i dlaczego warto ją wdrażać? Zapytaliśmy o to Joanną Rosalską – Hutnik, kierownik techniczną Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Co przekonało Państwa do wyboru naszej technologii?

O wyborze technologii T-Master zadecydowała przede wszystkim estetyka pojemników. Budujemy nowe budynki wielorodzinne, których architektura jest nowoczesna i ważne było dla nas, aby wpisały się one w otoczenie. Drugim ważnym aspektem było zachowanie czystości tuż obok nich. Nie wszyscy dbają o porządek, a monitoring, który jest częścią systemu, pełni rolę tzw. „odstraszacza”, i w naszym przypadku okazał się bardzo skuteczny. Choć system jest z nami od niedawna, bo od listopada ubiegłego roku, przeprowadzamy kontrole i nie mamy problemu z żadnymi podrzutami czy bałaganem obok pojemników. Stanowi on również monitoring prawidłowej segregacji wyrzuconych odpadów, co też miało dla nas bardzo duże znaczenie. Wiemy też, że nikt z budynku obok nie przyniesie do pojemników T-Master swojego worka, a w całej Polsce niestety dzieje się nie raz tak, że odpady z domów jednorodzinnych są podrzucane. To proceder, który wciąż jest obecny w wielu miastach.

Czy SISO jest przydatnym narzędziem dla zarządcy i administratora budynku? Z jakich funkcjonalności Państwo korzystacie?

Jako administrator i zarządca budynku mamy możliwości sprawdzenia aktualnego stanu kodów QR, oceny czy pojemnik jest pełen oraz czy obok urządzeń panuje porządek. Te rzeczy monitorujemy. Możemy również po otrzymaniu informacji od gminy, że dana osoba nie segreguje, skontaktować się z mieszkańcem i zwrócić mu uwagę na nieprawidłowe zachowanie.

ŚTBS, jako pierwszy zarządca nieruchomości w Polsce, postawił na innowację. Jakie wrażenia okolicznych mieszkańców budzą inteligentne pojemniki?

Tak, kibicujemy segregacji i cieszymy się, że zastosowana technologia jej sprzyja. Widzimy, że pojemniki T-Master budzą dużą ciekawość i obserwujemy na osiedlu grupy osób zainteresowanych Systemem Indywidualnej Segregacji Odpadów. Mieliśmy też telefony od mieszkańców z innych bloków z zapytaniami, czy również mogliby korzystać z inteligentnych pojemników. Zdecydowanie, rozwiązanie T-Master zwróciło uwagę mieszkańców i zarządców innych osiedli.

Jak radzą sobie mieszkańcy z obsługą urządzeń?

Dobrze, system i obsługa urządzeń jest łatwa. Byliśmy obecni na szkoleniu dla firm komunalnych, gdzie ich pracownicy również nie mieli żadnych problemów podczas odbioru odpadów.

W jaki sposób i kiedy nowi mieszkańcy otrzymują informacje o SISO?

Podczas przekazywania lokali mieszkalnych wręczamy teczki z kodami startowymi i ulotki z instrukcją obsługi urządzeń, które otrzymaliśmy od Państwa, a także zgniatarkę do butelek. Tłumaczymy nowym lokatorom, że kolory naklejek odpowiadają za poszczególną frakcję, należy je nakleić na worek, podejść do czytnika, klapa się otworzy i wtedy można wyrzucić odpady. To w zupełności wystarcza, dotychczas nikt nie miał żadnych uwag. Tak naprawdę bezpośredni użytkownik nic skomplikowanego nie robi, nie musi tez podnosić klapy, gdyż otwiera się ona automatycznie. Mieszkaniec zwyczajnie wrzuca worek do środka. Obsługa jest tak intuicyjna, że niepotrzebne były żadne spotkania pilotażowe i dodatkowe wyjaśnienia jak obsługiwać urządzenia.

Czy rozważane były inne rozwiązania? Jak mieszkańcy zareagowali na wybór technologii T-Master?

Projekt budowlany, który realizowany był w 2019 roku nie zakładał obecnego rozwiązania, jedynie wiaty śmietnikowe. Natomiast System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master pozwalał na zgromadzenie odpadów w jednym miejscu dla trzech bloków, dlatego też też wprowadziliśmy zmiany. Tak naprawdę większość mieszkańców przyjęła technologię z dobrodziejstwem inwentarza i nie miała uwag.

Dziękujemy za rozmowę.