Jedyny na rynku licznik odpadów

29 lipiec 2021

System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) przypisuje ilość i rodzaj odpadów do danego gospodarstwa domowego. Dzięki Elektronicznemu Licznikowi Miejskich Odpadów (ELMO), koszty za odbiór odpadów mogą być rozliczane tak jak woda, prąd czy gaz! Sprawdzona technologia umożliwia skuteczną segregację i kontrolę realizacji obowiązku segregacji w gminach.

Gmino, rozliczaj się na podstawie rzetelnych danych

Spółka T-Master stworzyła rozwiązanie, które wprowadza gospodarkę odpadami w XXI wiek. Jak niegdyś nastąpiła rewolucja z olicznikowaniem i rozliczaniem indywidualnym za pozostałe media w gospodarstwie domowym, tak teraz nadszedł czas na licznik odpadów.

Dzięki inteligentnym pojemnikom ELMO oraz systemowi informatycznemu SISO samorząd czerpie bieżącą wiedzę na temat masy i rodzaju powstających odpadów w gminie oraz jakości segregacji. System pozwala zidentyfikować gospodarstwa domowe, które nie segregują lub robią to na niskim poziomie. Zintegrowane z systemem SISO narzędzie do kontroli jakości segregacji pozwala na prowadzenie jej cyklicznych weryfikacji dla lokali objętych systemem. Gmina może rozliczać się z firmą odbierającą odpady na podstawie dokładnych danych pochodzących z systemu.

Indywidualne konto do rozliczeń dla każdego gospodarstwa domowego

Dzięki T-Master SISO każdy mieszkaniec logując się na indywidualne konto swojego gospodarstwa domowego wie ile i jakie odpady wytwarza oraz jakie wyniki segregacji osiąga. W dobie rosnących kosztów za odbiór odpadów, czas udowodnić, iż każdy z nas ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie, zarówno w wymiarze ekologicznym jak i ekonomicznym.

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master składa się z pojemników, które ważą i rejestrują odpady oraz platformy bazodanowej, analitycznej i raportowej. Stanowi kompleksowe narzędzie do zarządzania gospodarką odpadami w mieście w sposób cyfrowy - na miarę naszych czasów.