Problematyczne odpady już nie muszą być problemem

15 czerwiec 2021

Nowe rozwiązania spółki T-Master mogą przynieść wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne dla Smart City. Informatyzacja i automatyzacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów umożliwia zebranie większej ilości odpadów problematycznych. Rozmieszczone bliżej mieszkańców, samoobsługowe: ePSZOK247 i miniPOSZK247, mogą być dostępne 7 dni w tygodniu!

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeznaczone są na zbiórkę odpadów problematycznych, które ze względu na swoją specyfikę nie powinny trafiać do tradycyjnych pojemników obecnych pod naszymi blokami. Niestety w praktyce większość mieszkańców kierując się anonimowością, wygodą, a często też niewiedzą pozbywa się ich w niewłaściwy sposób. Jedynie niewielki odsetek osób o wysokiej wrażliwości ekologicznej decyduje się dostarczyć odpady do wyznaczonych punktów.

- Dziś czas jest największą wartością i zarazem główną przeszkodą by działać w zgodzie z obowiązującym zasadami, a tym samym środowiskiem naturalnym. Dlatego właśnie udostępniamy narzędzie umożliwiające realizację obowiązku segregacji, zgodne z naszym poczuciem odpowiedzialności, które wymaga minimum zaangażowania po stronie mieszkańca. – mówi Agnieszka Rychlicka, V-ce Prezes Zarządu T-Master.

Instytucja PSZOKów bez informatyzacji, choć słuszna i potrzebna, przestaje wpisywać się w aktualne trendy i oczekiwania współczesnego społeczeństwa. W dobie automatyzacji i przyspieszonego tempa życia popularnością cieszą się rozwiązania, które ułatwiają życie mieszkańcom i nie zabierają im cennego czasu. Dziś koncept paczkomatów zyskuje większą liczbę zwolenników niż usługi pocztowe i kurierskie dzięki temu, że to klient decyduje o miejscu i wygodnym terminie odbioru. Podobnie może wyglądać oddawanie odpadów problematycznych w Polsce. Wzbogacenie tradycyjnie projektowanych instalacji PSZOK w infrastrukturę IT i przeformatowanie ich w ePSZOK247 zachęca do segregacji. Nowoczesne punkty T-Master można zaprojektować tak aby w całości lub określonej części mogły być obsługiwane wyłącznie przez mieszkańców 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

-W ePSZOK247 mieszkaniec jest identyfikowany wraz ze swoim pojazdem przez automat odczytujący tablice rejestracyjne i kierowany poprzez oznakowanie poziome, pionowe, sygnalizację świetlną do właściwych stanowisk rozładowczych. Masa odpadów jest mierzona i przypisywana do mieszkańca, a dane przesyłane automatycznie do BDO. Jeśli jest potrzeba wniesienia opłaty za odpady jest ona automatycznie naliczana i możliwa do zapłaty kartą płatniczą. - mówi Jakub Sprusiński, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży T-Master. - W gminach o dużym rozproszeniu zabudowy, czy w miejscach oddalonych od PSZOK-ów proponujemy rozwiązanie miniPSZOK247. Czynne przez całą dobę, automaty do zbiórki odpadów poprzez to, że są rozproszone na terenie gminy to tworzą idealne uzupełnienie zbiórki selektywnej w mieście. – dodaje.

INTELIGENTNA MINIATURA MIEJSKIEGO PSZOK-a

Samoobsługowy i całodobowy miniPSZOK247 to nowoczesna instalacja do gromadzenia odpadów, która może być zlokalizowana w dowolnym miejscu w mieście, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie budowlane. Działa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- Tradycyjne PSZOK-i zwykle nie są nam po drodze, a miniPSZOK247 o każdej porze dnia i nocy jest gotowy przyjąć drobny sprzęt elektroniczny czy przeterminowany lek. Aplikacja mobilna dedykowana do obsługi instalacji T-Master wskazuje jednoznacznie czy miniPSZOK247 posiada pojemnik na dany odpad, a jednocześnie prowadzi do najbliższego punktu. Pokazuje też poziom zapełnienia pojemnika.– mówi Agnieszka Rychlicka.

Bez wątpienia kolejną z zalet nowego rozwiązania jest łatwa, intuicyjna obsługa urządzeń. Samoobsługowy miniPSZOK247 może być otwierany za pomocą kart RFID (np.: karta miejska), naklejek z kodami QR lub dynamicznych kodów QR generowanych w aplikacji mobilnej na telefonie.

MiniPSZOK247 to uzupełnienie tradycyjnego PSZOK dla gmin w cenne informacje i funkcjonalności w postaci:

  • powiadomień dla firm komunalnych o konieczności odebrania pojemnika w 100% zapełnionego,
  • rejestracji każdego procesu oddania odpadu przez mieszkańca (rodzaj, masa),
  • detekcję każdego nieprawidłowego zachowania,
  • statystyki i raporty niezbędne do prowadzenia i rozliczenia działalności PSZOK-a.

TRADYCYJNY PSZOK W NOWYM WYDANIU

Tylko kompleksowe podejście do gospodarki odpadami może przynieść wymierne efekty ekologiczne oraz ekonomiczne, dlatego oferta spółki T-Master uwzględnia informatyzację stacjonarnych obiektów PSZOK. To do nich powinny zostać przekazane m.in.: odpady gabarytowe, poremontowe środki chemiczne, gruz czy zużyte opony. Wizyta w ePSZOK247 nie musi być związana z długim oczekiwaniem i przechodzeniem skomplikowanych, czasochłonnych procedur - automatyzacja działania tradycyjnego PSZOK-a wprowadza wielkie zmiany.

- Aby uniknąć kolejek umożliwiamy rezerwację wizyty w aplikacji poprzez eBooking. Następnie, po terenie ePSZOK247, prowadzi nas odpowiednie oznakowanie i sygnalizacja świetlna, w sposób automatyczny rejestrowane są również dane związane z wizytą mieszkańca w danym punkcie. – wymienia Agnieszka Rychlicka.

Tradycyjny PSZOK po zamianie w ePSZOK247 staje się nowoczesny, bardziej przyjazny i dostępny dla mieszkańców. – Godziny otwarcia możemy wydłużyć poprzez zautomatyzowanie obsługi i procesu przemieszczania się po obiekcie, w całości lub wybranej części. – tłumaczy Agnieszka Rychlicka.

Z kolei, jeśli chodzi o korzyści płynące dla gmin, z pewnością niezwykle pomocne przy raportowaniu i zarządzaniu gospodarką odpadami okażą się dane na temat ilości i rodzaju oddanych odpadów, liczba odwiedzających w danym okresie czy harmonogram wzmożonego ruchu na obiekcie. A to tylko niektóre z podstawowych funkcjonalności oferowanych przez spółkę T-Master, dostępne od ręki.

ePSZOK247 - 1200x800 (1).jpg