Rumia segreguje z T-Master

16 grudzień 2022

Prawie 1800 mieszkańców z 735 gospodarstw domowych, od 16 grudnia, ma do dyspozycji 75 inteligentnych pojemników ELMO. Nowe wdrożenie T-Master SISO w województwie pomorskim objęło 6 lokalizacji, z czego 5 znajdzie się przy budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo”, a jedno przy budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta Rumia.

Gmina Miejska Rumia od lat podejmuje różnorodne działania mające na celu zwiększenie poziomu segregacji odpadów komunalnych, w tym przede wszystkich poprzez edukację, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dotychczasowe działania nie przyniosły jednak wystarczających efektów i przy obecnych przepisach prawa istnieje zagrożenie, że gmina, a więc pośrednio wszyscy mieszkańcy, będą zmuszeni płacić wysokie kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Dzięki zdobyciu wysokiego dofinansowania, zdecydowaliśmy się więc na kolejny krok – zastosowanie nowoczesnego systemu odbioru odpadów, który pozwala na przypisanie ilości i rodzaju generowanych odpadów do konkretnych lokali. System ten zachęca mieszkańców do segregowania odpadów, poprzez fakt, iż likwiduje odpowiedzialność zbiorową w przypadku braku segregacji. Jest to szczególnie ważne w zabudowie wielorodzinnej, gdzie poziom segregacji pozostawia wiele do życzenia. Dzięki zastosowaniu systemu SISO nie będzie już karania za brak segregacji wszystkich korzystających z danego pojemnika na odpady. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji tej inwestycji poprawimy procent recyklingu w naszym mieście i unikniemy płacenia wysokich kar – mówi Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumia.

Koszt rozpoczętej w maju br. inwestycji wyniósł blisko 5,4 mln zł, z czego dofinansowanie dla Urzędu Miasta Rumia z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 4,75 mln zł.