SOSEXPO dla gospodarki odpadami

04 lipiec 2022

Segregacja odpadów u źródła, czyli w gospodarstwie domowym, to fundamentalny element dalszego efektywnego przetwarzania surowców. Przyszłość jest tu i teraz, dlatego chętnie włączamy się w dyskusje takie jak X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami #SOSEXPO, X Ogólnopolska Konferencja Samorządowa.

30 czerwca w hotelu Novotel Warszawa Aiport zespół T-Master, w gronie specjalistów, prawników, przedstawicieli izb gospodarczych, władz lokalnych i administracji centralnej rozmawiał o tym, jak polskie firmy i samorządy mogą przyspieszyć transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (#GOZ) w branży gospodarki odpadami.

Podczas debaty pt. Samorządy w obliczu kar za niewywiązanie się z poziomów recyklingu – czy czeka nas kolejny lawinowy wzrost kosztów? Czy dziś można go jeszcze uniknąć? Jakub Sprusiński opowiedział o Systemie Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master, technologii wdrożonej w trzech miastach w Polsce, dzięki której zbiórka selektywna na osiedlach wielorodzinnych wzrasta nawet sześciokrotnie. Podkreślił, że zwykłe prośby kierowane do mieszkańców, nie podniosą wymaganych poziomów recyklingu.

SOSEXPO2022 (2).JPG

- Potrzebny jest system kontroli i nadzoru, a także narzędzia finansowe, aby osoby nierespektujące ustawowego obowiązku, przestały być anonimowe i dołączyły do grona segregujących. – tłumaczył nasz ekspert, wskazując na #licznikodpadów T-Master, który oprócz wzrostu zbiórki selektywnej w gminach, umożliwia wprowadzenie 5 metody rozliczania mieszkańców za odpady (PAYT).

Prezentacja T-Master SISO

W trakcie wydrzenia przeprowadziliśmy także osobną prezentację: Selektywna zbiórka to podstawa! Jak nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą pomóc gminom poprawić wyniki i zbliżyć się do wymaganych prawem poziomów recyklingu?, a w trakcie przerw między sesjami tematycznym pokazywaliśmy uczestnikom, jak działa inteligentny pojemnik ELMO i aplikacja mobilna dla mieszkańców.

SOSEXPO (3).JPG

Dziękujemy Zarządowi Targów Warszawskich, organizatorowi X Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO,uczestnikom debaty prowadzonej przez Jakub Pawłowski, w której mieliśmy przyjemność zabrać głos: Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, #MinisterstwoKlimatuiŚrodowiska, Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Paweł Lesiak, Wiceprezes Zarządu, Interzero, Dariusz Matlak, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (#PIGO), Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚIGW, Leszek Świętalski, Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP (#ZGWRP), a także pozostałym prelegentom konferencji i osobom zainteresowanym #ELMO, za potężną dawkę wiedzy i wartościowe wymiany poglądów.

Więcej o SOSEXPO2022

Uczestnikami Forum są instytucje finansujące inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami, dostawcy technologii, doradcy prawni i biznesowi, a przede wszystkim samorządowcy z całego kraju.

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz RAFAKO S.A.

Patroni honorowi: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Prezydent m.st. Warszawy, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patroni samorządowi: Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Patronat branżowy: Polska Izba Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Izba Branży Komunalnej, Stowarzyszenie „Polski Recycling”, Związek Pracodawców „Polskie Szkło” oraz Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon.

Więcej: https://sosexpo.ztw.pl/