T-Master na arenie międzynarodowej

07 lipiec 2022

Podczas 11. Światowego Forum Miejskiego WUF11 w Katowicach, panowała fantastyczna atmosfera i wspaniale było reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, oferując narzędzie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Stoisko T-Master odwiedzili przedstawiciele różnych zakątków świata, których zaciekawiło ELMO. Oprócz otwartości na innowacje, troski o środowisko, łączyły nas wspólne problemy w gospodarce odpadami.

Kraje, z których pochodzili nasi goście, znajdowały się na różnym etapie rozwoju zbiórki selektywnej, ale wszędzie niepokój budził brak prawidłowej segregacji i zbyt duża ilość odpadów zmieszanych. Uczestnicy forum chętnie sprawdzali, jak działa nasz inteligentny pojemnik, a słuchając o możliwościach, jakie daje System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master byli pod wrażeniem polskiej technologii.

Okazało się też, że wielu studentów, podaje T-Master SISO jako przykład rewolucyjnego rozwiązania w gospodarce odpadami w pracach dyplomowych. To budujące, gdyż nasza przyszłość spoczywa w rękach młodego pokolenia.

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią wyjątkowego wydarzenia i wierzymy, że technologia, którą stworzyliśmy pozwoli osiągnąć zrównoważoną przyszłość miast i osiedli.

WUF11_salesteam_ www.jpg

Organizatorami 11. edycji Word Urban Forum byli: UN-HABITAT, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Miasto Katowice.


PROJEKT UWE

T-Master S.A. uczestniczy w projekcie „UWE - USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe", dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18. Wartość projektu 6 900 599,29 zł. Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem Projektu jest promocja eksportu przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach międzynarodowych.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg