Polityka prywatności

Obowiązuje od 16 stycznia 2019 roku

Użytkowniku!

T-Master dokłada wszelkich starań aby korzystanie z naszych usług było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych, a w przyszłości w naszych aplikacjach mobilnych (dalej „Aplikacje Mobilne”) lub podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Mamy pełna świadomość, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W naszej Polityce Prywatności, wyjaśniamy jakie dane i po co je gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że Twoje dane są bezpieczne.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące punkty:

 1.  ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 1. CEL W JAKIM ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE
  • Informacje ogólne
 • Dane zbierane na potrzeby rejestracji i świadczenia usług
 • Dane zbierane automatycznie
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
  • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
  • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy
  • Obowiązek prawny
  • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
 1. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
 1. PODMIOTY KTÓRYM MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. TWOJE PRAWA
 1. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
 1. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH
  • Analityka - Google Analytics
 • Wtyczki społecznościowe
 1. BEZPIECZEŃSTWO
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest T-Master S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 32 lokal U15, 04-036 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000696905, o kapitale zakładowym w wysokości 1 mln zł, NIP numer 548-26-86-658 REGON numer 368349766.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy kontakt@t-master.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej http://t-master.pl/Pages/Contacts. Możesz się również skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail iod@t-master.pl.

 1. CEL W JAKIM ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE
  1. Informacje ogólne

Wejście na naszą stronę internetową http://t-master.pl/ i przeglądanie jej zasobów oraz korzystanie z naszych produktów, zwanych dalej Serwisami lub Aplikacji Mobilnych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

  1. Dane zbierane na potrzeby rejestracji i świadczenia usług

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych Serwisów, musisz się zarejestrować podając swoje dane osobowe wskazane w formularzach. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać lub na potrzeby kontaktu z Tobą. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w danym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie danego Serwisu. 

Po podaniu nam Twoich danych na potrzeby zawarcia umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

Jeśli skontaktujesz się z nami w celu dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w naszych celach marketingowych, podmiotów z grupy przedsiębiorstw T4B oraz naszych Partnerów i innych podmiotów współpracujących.

  1. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty w Serwisach, jak też w sytuacji, gdy korzystasz z naszych Aplikacji Mobilnych pewne Twoje dane mogą być zbierane automatycznie.

Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów możemy zbierać i gromadzić informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Szczegółowe informacje zawarte są punkcie 8 Polityki Prywatności.

Jeśli będziesz korzystał z naszych Aplikacji Mobilnych będziemy zbierać i gromadzić takie dane jak: niektóre informacje o telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym używanym do uzyskania dostępu do danej Aplikacji Mobilnej, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego.

Nasze Aplikacje Mobilne mogą prosić, w zależności od potrzeb i funkcji aplikacji, o dostęp do różnych urządzeń peryferyjnych i umożliwienia lokalizacji, na co możesz nie wyrazić zgody.

Powyższe dane (tj. dane zebrane w zakresie Serwisów i Aplikacji Mobilnych) będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów w Serwisach oraz w Aplikacjach Mobilnych, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie.

Dane zebrane automatycznie możemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach naszych Serwisów oraz w naszych Aplikacjach Mobilnych, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisów/Aplikacji Mobilnych, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nich zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda;
 • konieczność podjęcia działań na potrzeby zawarcia z Tobą umowy oraz obowiązki wynikające z zawartej między nami umowa;
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
  1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

O ile podstawą przetwarzania danych osobowych nie będzie zawarta między nami umowa, obowiązek wynikający z przepisów prawa lub prawnie uzasadniony interes, na potrzeby Serwisów będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która będzie prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgoda będzie mogła być wyrażona przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe na potrzeby przetwarzania tych danych w celu opisanym przy tych polach.

Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych na naszej stronie internetowej i w Serwisach, które obejmują analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w naszych Serwisach oraz w Internecie. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody, będziemy także przesyłali/przekazywali Ci telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub podmiotów współpracujących.

  1. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy nie wymaga Twojej zgody.

Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w regulaminie Serwisów, dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

Nie wymaga również Twojej zgody przetwarzanie  Twoich danych osobowych, które nam udostępnisz w trakcie udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach.

  1. Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych, czy dane przekazane przez Ciebie w związku w wygraną w loterii ze względów wynikających z ustawy o grach hazardowych.

  1. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla własnych celów marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych w Serwisach i w Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach i Aplikacjach Mobilnych, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach/Aplikacjach Mobilnych celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

 1. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem.

 1. PODMIOTY KTÓRYM MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • spółki z grupy przedsiębiorców T4B; 
 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, 
 • kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej;
 • organy publiczne, w tym Sądy, Prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres jako jest niezbędny do zrealizowania celu oraz zgodnie z podstawami przetwarzania.

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów/Aplikacji Mobilnych, czy też w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została ostatnia transakcja z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach). Po upływie ww. terminu 6 lat dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach (z zastrzeżeniem zdania następnego). Przy czym, po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Twojej ostatniej aktywności w Serwisach wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może wystąpić np. przy usłudze Newslettera).

Twoje dane zebrane w trakcie korzystania z Aplikacji Mobilnych przechowujemy przez okres 20 miesięcy od dnia ich pobrania.

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku liczony od dnia Twojej aktywności. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, o czym piszemy w punkcie 8 Polityki Prywatności.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@t-master.pl 

korespondencyjnie: T-Master S.A., al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 Warszawa

Zwracając się do nas, zobowiązany jesteś podać nam swoje dane kontaktowe oraz preferowaną formę i czas kontaktu, co pozwoli nam sprawnie odpowiedzieć na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Aby wykonać swoje uprawnienia do cofnięcia zgody na Aplikacjach Mobilnych skorzystaj z funkcji podanych w Aplikacji Mobilnych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych z poziomu ustawień Twojego konta lub z poziomu panelu informacyjnego będzie odnosiło skutek w odniesieniu do wszystkich naszych Serwisów.

Możesz także wycofać Twoją zgodę na udział w danym Serwisu przy wykorzystaniu maila kontaktowego, jaki został podany w regulaminie Serwisu, co będzie różnoznaczne z rezygnacją przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług w danym Serwisie. Takie cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie oznaczało skasowanie Twego konta w danym Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej, w takiej sytuacji będziemy dalej przechowywać Twoje dane na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie uzasadnionego interesu, jak też nie dotyczy to sytuacji, gdy skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na konieczność zweryfikowania Twojej tożsamości i złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od potwierdzenia Twojej tożsamości.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten Serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. Od Ciebie mamy wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie. Ponadto pliki cookies mogą być wykorzystywane przez nasze Serwisy/Aplikacje Mobilne do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie będzie musiał na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych/Aplikacji Mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Na skutek dostępu do danych zawartych w plikach cookies uzyskujemy podczas Twojej wizyty w Serwisach/korzystania z Aplikacji Mobilnych kategorie danych wskazane w punkcie 2.3. Polityki Prywatności.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu/Aplikacji Mobilnej w pełnym zakresie.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej wskazujemy odnośniki do oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja na temat czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądark:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: 

https://support.apple.com/pl-pl/HT205033 

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

 

Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisów/ Aplikacji Mobilnych.

Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo.  

 

 1. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach/Aplikacjach Mobilnych realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

 1. Analityka - Google Analytics

W naszych serwisach i Aplikacjach Mobilnych używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

 1. Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w naszych Serwisach stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Przy przeglądaniu treści naszych Serwisów, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów.

Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.

Na naszych stronach może być stosowany tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: http://twitter.com/privacy.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństo przetwarzania danych osobowych i dlatego też stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Musisz mieć jednak świadomość, iż żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku z ciągłą zmianą zakresu świadczonych przez nas usług, zmianą technologii, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności w Internecie, w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy nawet musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie. Zachęcamy więc do okresowego przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, umieszczonej na początku dokumentu.