T-Master zmienił formę prawną i nr KRS

02 sierpień 2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki T-Master spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę T-Master spółka akcyjna. Przekształcenie zostało przeprowadzone w trybie art. 551§ i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Wskutek przekształcenia numery: NIP, REGON, adres siedziby oraz numery rachunków bankowych nie uległy zmianie. Zmianie uległa forma prawna spółki oraz został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000911088).

Z dniem 2 sierpnia 2021 r. T-Master S.A. przejęła wszelkie prawa i zobowiązania T-Master Sp. z o.o., w tym również te wynikające z zawartych przez nią umów.

Prosimy o dokonanie aktualizacji danych w Państwa bazach informacyjnych, na dokumentach księgowych oraz o kierowanie korespondencji mając na uwadze wprowadzone zmiany.

Aktualne dane:T-Master S.A. al. Stanów Zjednoczonych 32/U15 04-036 Warszawa, Numer KRS: 0000911088

Pragniemy zapewnić, że T-Master S.A. będzie kontynuować współpracę z Państwem w oparciu o dotychczas zawarte umowy. Jednocześnie informujemy, że numery telefonów Zespołu oraz adresy e-mail i korespondencyjne pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.