O Systemie

T-MASTER to jedyne w kraju rozwiązanie dla osiedli wielorodzinnych i domów jednorodzinnych.

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master umożliwia wprowadzenie w życie przepisów dotyczących segregacji odpadów. System jest łatwy do wdrożenia powszechnego, gdyż działa w oparciu o obecną infrastrukturę. W inteligentne obudowy wprowadzane są najbardziej popularne pojemniki o pojemności 1100l lub 360l.

T-Master pozwala na monitorowanie ilości wyrzucanych śmieci. Firmy wywożące odpady mogą odbierać tylko pełne pojemniki. Spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz sortownie mają realną wiedzę o odpadach wyrzucanych do pojemników. Oddawane odpady poddawane są dwustopniowej weryfikacji, dzięki której u źródła można zbadać poprawność deklarowanych segregacji. To realne działania przekładające się na podwyższenie poziomów zebranych surowców wtórnych poddanych recyklingowi.

Złoty Medal Międzynardowych Targów POL-ECO SYSTEM 2019

za nowoczesność, innowacyjność
i wykonanie w oparciu o najwyższej klasy technologie.

Innowacyjny samorząd 2020

„T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami” Ciechanów zdobył pierwszą nagrodę w kategorii gmina miejska

Precyzyjne mierzenie ilości wyrzucanych śmieci

T-Master jako jedyne na rynku rozwiązanie umożliwia precyzyjne monitorowanie ilości i rodzaju wyrzucanych odpadów. System pozwala na dokładne określenie ile śmieci produkuje każde z gospodarstw domowych. Podwyższenie masy odpadów zebranych selektywnie daje możliwość obniżenia kosztów wywozu śmieci z osiedli wielorodzinnych.

Dwustopniowa kontrola

Oddawane odpady podawane są dwustopniowej weryfikacji. Pierwszą kontrolą jest sczytanie kodu kreskowego przy wyrzucaniu śmieci. Kolejna to Indywidualna Weryfikacja Odpadów – IWO. Dzięki temu autorskiemu narzędziu już u źródła można zbadać poprawność deklarowanych segregacji. Informacja o pozytywnym lub negatywnym wyniku czynności kontrolnych dostępna jest w systemie centralnym SISO oraz widoczna dla danego gospodarstwa domowego na indywidualnym koncie.

Skuteczne zarządzanie gospodarką odpadową

Zintegrowany system segregacji odpadów pozwala na monitorowanie ilości wyrzucanych śmieci. Ilość wyprodukowanych odpadów danych frakcji znane są już zanim zostaną odebrane. Miasto może rozliczać firmy odbierające odpady na postawie danych z systemu SISO. Firmy wywożące odpady mogą lepiej wykorzystać posiadane zasoby, optymalizować trasy i harmonogramy prac dzięki informacji o zapełnieniu pojemników.

90%

Liczba segregujących gospodarstw domowych wzrosła z niespełna 10 % do 90%.

83%

83% ankietowanych nie chciałoby powrotu do starego systemu na swoim osiedlu. 

84%

84% pytanych mieszkańców stwierdziło, że z całą pewnością poleciliby system innym osiedlom w swoim mieście.

325 kg

1 Polak produkuje średnio 325 kg odpadów rocznie!

40%

Dzięki systemowi o 40% zmniejszyła się masa odpadów!

190 kg

Mieszkaniec osiedla gdzie działa system T-Master produkuje 190kg odpadów rocznie!

Nowoczesny system segregacji odpadów, który działa.

Pierwszy pilotażowy program T-Master uruchomiliśmy we współpracy z Urzędem Miasta Ciechanów. Inteligentne obudowy koszy na odpady usytuowaliśmy na jednym z ciechanowskich osiedli. Po ponad 9 miesiącach masa odpadów zebranych selektywnie wzrosła o 400%, a 77% mieszkańców bardzo dobrze oceniło wprowadzone rozwiązanie.

Projekt pilotażowy funkcjonował od 11 maja 2019r. do 28 sierpnia 2020r. i zakończył się komercyjnym wdrożeniem systemu SISO na terenie osiedla.